Czekają na pomoc

Czym jest Adopcja Serca w Fundacji Mają Przyszłość?

Za 1-2  dolary dziennie możesz zapewnić dziecku spokojny dzień nauki i rozwój, a w określonych placówkach z którymi współpracujemy, także posiłek, mleko i witaminy, bo głodne dziecko – niczego się nie nauczy.  Nie wyręczamy placówek  /m.in. Tanzania, Kamerun, Nepal, Kenia/ i rodziców ze wszystkiego – pomoc nie ma być wyręczeniem w całości 0bowiązków. Czasami wysyłamy dzieci uzdolnione do szkół z internatem – szczególnie sieroty lub dzieci ze szkół średnich, jeśli w pobliżu nie ma żadnej szkoły ponadpodstawowej, a dziecko zdało egzamin na kolejny poziom nauki. Nie musisz zostawać stałym Rodzicem – możesz zostać Ciocią, Babcią, Wujkiem lub Dziadkiem (szczegóły tutaj)

Trochę więcej funduszy wymagają od Rodzica adopcyjnego nowe dzieci – z placówki w Kenii. Tam są pod opieką rodziny zastępczej, która założyła dom dziecka. Większość dzieci posiada także określoną niepełnosprawność, co zwiększa koszty utrzymania, leczenia, dożywiania. Większe koszty to także niektórzy uczniowie szkół średnich i studenci, dla nich staramy się o kilku Rodziców, by obciążenie nie było za duże. 

Jeśli możesz zostać opiekunem w Adopcji Serca ZANIM DO NAS NAPISZESZ koniecznie zapoznaj się z zasadami programu – pytania i odpowiedzi KLIKNIJ TUTAJ

Dwie ważne informacje:
1. Na tę chwilę większość dzieci z naszych ośrodków w 5 krajach ma teoretycznie zadeklarowanych opiekunów. Lista dzieci bez Opiekunów jest aktualizowana na bieżąco poniżej.  Z powodu niedopłat na dzieci w latach 2014-2017 niektóre z dzieci mają poważniejsze zaległości w płatnościach. Staramy się weryfikować przyczyny takiej sytuacji, aczkolwiek jest to trudne zważywszy na pełną dobrowolność udziału Rodzica w programie adopcyjnym, dlatego prosimy o wyrozumiałość. W przypadku zakończenia adopcji, kontaktujemy się z osobami zgłaszającymi się do naszej adopcji droga mailową. Prosimy osoby świadome zobowiązania i odpowiedzialności za dziecko o mailowe zgłoszenia gotowości przyjęcia pod opiekę malucha z nieuregulowaną sytuacją finansową – w chwili obecnej są to często zaległości z lat 2014-2017. W przypadku braku znalezienia zastępczego opiekuna, będziemy musieli przekazać dziecku i jego rodzinie informacje o konieczności opuszczenia programu. Dziękujemy za pomoc dzieciom!

2.  Dzieci są finansowane “z góry” od dnia przyjęcia do programu, ze środków fundacji. Misjonarka potrzebuje ich regularnie, wg wydatków na miejscu. W związku z tym faktem, abym móc prowadzić program, wymagane jest refinansowanie poniesionych już kosztów przez Opiekuna, gdy dziecko go już uzyska. Dlatego obowiązującą jest pełna opłata za rok 2017, mimo przystąpienia do programu w kolejnych miesiącach roku, a jeśli to możliwe prosimy spłaty zaległości danego dziecka, choć te często finansują wspaniali Darczyńcy z programu “Zostań Babcią, Dziadkiem, Ciocią…”.

ADOPCJE PILNE i SPATY ZALEGOCI!
Dzieci opuszczone, z zaległościami w płatnościach od byłych Rodziców (grozi im opuszczenie programu i szkoły). Można adoptować w pełni lub jednorazowo opłacić tylko zaległość, by dać dzieciom i młodzieży z czystym kontem, szanse na stałego Rodzica od nowego roku. Mamy kilkaset dzieci w programie stąd kilkunaście do kilkudziesięciu niedopłat rocznie.
Rachunek do wpłat zaległości:
65 2490 0005 0000 4520 4418 9818 (polski złoty)
lub  69 2490 0005 0000 4600 1195 6471 (wpłaty w EURO).
Tytuł spłaty “imię i nazwisko dziecka oraz słowa – jednorazowa spłata zaległości – darowizna”

Ważne, by skontaktować się z nami przed wpłatą. Potwierdzimy Państwu, czy saldo jest na pewno aktualne co do kwoty  i nie zostało kilka dni wcześniej spłacone przez inna osobę. Wtedy także podajemy nazwisko dziecka do przelewu. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu stabilności programu i dzieci w szkołach.

Imię dziecka wiek/klasa dziecka zaległość za 2017 kwota zaległości do pokrycia
za lata 2012 – 2016
 KRAJ
  Raoul   1 kl. szk..sredniej   200 EUR  Kamerun
  Sandra   200 EUR  Kamerun
  Timothy  500 USD  700 USD   Kenia
  Armand   CM1   600 EUR  Kamerun
  Benoit   CM1     100 EUR  Kamerun
  Claire Vivienne  T-maturalna  250 EUR  Kamerun
 Helen  360 USD  360 USD  Kenia
 Benjamin   CP     253,49 EUR  Kamerun
 Marie    300 EUR
 Saroj   7 kl . szk.podst.  240 USD  Nepal
 Suman (on)   5 kl . szk.podst.    240 USD  Nepal
 Sushant (on)   2 z 10 kl.szk. podst.  240 USD  Nepal
Ishmael (on)  2009  360 USD  Kenia

Dzieci do Adopcji od roku 2016 lub 2017  – płatność za cały rok w ratach lub jednorazowo;
w tym dzieci, których opiekunowie nie wywiązali się z podjętego wobec dziecka zobowiązania.

Chcesz pomóc konkretnemu dziecku zapoznaj się najpierw ze stroną www.majaprzyszlosc.org.pl/adopcja-serca
a następnie napisz na: adopcja@majaprzyszlosc.org.pl

Dzieci do pilnej Adopcji  – zaległości ( ewentualne spłata do uzgodnienia) oraz opłata bieżąca – podana w tabeli.

Imię dziecka wiek/klasa dziecka zaległość za 2017 opłata roczna za 2018
 Gilbert  CM1 – kl.5 SP  200 EUR 200 EUR  Kamerun
Kalvin (on)  2003  360 USD  460 USD  Kenia
 Jean Armand  CM2 – kl.6 SP  400 EUR  200 EUR Kemarun
 Dennis (on)  2006  360 USD  360 USD  Kenia
Joseph (on)   1997 360 USd 360 USD  Kenia
 Kevin (on)   2001   360 USD   360 USD  Tanzania
 Sajlesh (on)  2003   360 USD   240 USD  Nepal
 Bishal  2005   360 USD   240 USD  Nepal